Skattesats, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 911 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ystads kommun till 31,29 procent, vilket var den artonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.