Befolkningsökning, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 560 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Ystads kommun den 29:e högsta i landet med 4,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.