Medelålder, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 560 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e högsta i landet med 46,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.