Invånare i kommunen, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 714 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 86:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.