Invånare i kommunen, Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 714 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.