Kommunens kostnader, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 452 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det åttonde lägsta i landet med 49 058 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.