Kommunens skatteintäkter, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 452 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 30:e högsta i landet med 52 675 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.