Andel förtidspensionärer, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 36 915 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tredje lägsta i landet med 2,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.