Andel förtidspensionärer, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 452 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte lägsta i landet med 1,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.