Andel företagare, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 36 915 invånare. Värdet för andel företagare är det 22:a högsta i landet med 10,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.