Skattesats, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Vellinge kommun till 29,68 procent, vilket var den näst lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.