Befolkningsökning, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 36 915 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vellinge kommun den 63:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.