Befolkningsökning, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vellinge kommun den 59:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.