Medelålder, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 36 915 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 42,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.