Invånare i kommunen, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 36 628 människor (2019). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.