Invånare i kommunen, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 452 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 72 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.