Invånare i kommunen, Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 821 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 71:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.