Kommunens kostnader, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 649 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 55:e lägsta i landet med 59 881 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.