Kommunens kostnader, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 45 877 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tolfte lägsta i landet med 52 019 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.