Kommunens skatteintäkter, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 231 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 50:e lägsta i landet med 44 225 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.