Andel förtidspensionärer, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 44 902 människor (2018). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.