Andel förtidspensionärer, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 45 877 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.