Andel företagare, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 440 människor (2019). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.