Förvärvsfrekvens, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 440 människor (2019). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.