Andel högutbildade, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 44 902 människor (2018). Landarealen är 342 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.