Andel högutbildade, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 231 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.