Skattesats, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Trelleborgs kommun till 31,58 procent, vilket var den 27:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.