Befolkningsökning, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Trelleborgs kommun den 56:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.