Befolkningsökning, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 45 877 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Trelleborgs kommun den 72:a högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.