Invånare i kommunen, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 231 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 59:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.