Invånare i kommunen, Trelleborg

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 58:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.