Kommunens kostnader, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 663 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 51:a lägsta i landet med 55 981 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.