Kommunens skatteintäkter, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 712 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det åttonde lägsta i landet med 40 663 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.