Andel förtidspensionärer, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 712 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 41:a högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.