Andel förtidspensionärer, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 663 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 39:e högsta i landet med 6,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.