Andel företagare, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 663 invånare. Värdet för andel företagare är det 23:e högsta i landet med 9,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.