Sysselsättningsgrad, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 660 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 80:e lägsta i landet med 80,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.