Skattesats, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 660 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tomelilla kommun till 31,79 procent, vilket var den 38:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.