Befolkningsökning, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 812 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Tomelilla kommun nära genomsnittet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.