Befolkningsökning, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 712 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tomelilla kommun nära genomsnittet med 1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.