Invånare i kommunen, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 13 617 människor (2019). Landarealen är 399 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.