Invånare i kommunen, Tomelilla

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 812 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 121 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.