Kommunens kostnader, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 44:e lägsta i landet med 56 371 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.