Kommunens skatteintäkter, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 70:e lägsta i landet med 42 869 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.