Kommunens skatteintäkter, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 69:e lägsta i landet med 44 953 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.