Andel förtidspensionärer, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 23:e lägsta i landet med 3,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.