Andel förtidspensionärer, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 24:e lägsta i landet med 2,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.