Andel förtidspensionärer, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 288 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 25:e lägsta i landet med 2,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.