Andel företagare, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.