Förvärvsfrekvens, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 26:e högsta i landet med 85,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.