Förvärvsfrekvens, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 288 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 33:e högsta i landet med 84,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.