Andel högutbildade, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 53:e högsta i landet med 26,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.