Andel högutbildade, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 50:e högsta i landet med 27,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.