Skattesats, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Svedala kommun till 31,42 procent, vilket var den 26:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.