Befolkningsökning, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Svedala kommun den fjärde högsta i landet med 7,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.