Befolkningsökning, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Svedala kommun den tredje högsta i landet med 7,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.