Befolkningsökning, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 470 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Svedala kommun den 33:e högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.