Medelålder, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 23 222 invånare. Värdet för medelålder är det sextonde lägsta i landet med 39,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.