Invånare i kommunen, Svedala

Svedala kommun ligger i Skåne län och har 22 665 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 114 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.