Kommunens skatteintäkter, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tjugonde lägsta i landet med 42 651 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.