Andel förtidspensionärer, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 93:e lägsta i landet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.