Andel förtidspensionärer, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 123 människor (2018). Landarealen är 390 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.