Andel företagare, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.